elona borch

 
 
Blog Summary Widget

Digtsamlingen handler om alle de forskellige ting man gør af forskellige årsager, som de rum eller kasser man puttes i her i livet.

Hvilket ikke er med til at forøge menneskenes selvværd og måder vi handler på.

digtsamlingEN: “rum”