Tankernes skorsten                                                     Tekst er Copyright Rud Tingmose

Tilbage


tankernes skorsten

røgen vælter op
fra alt det
jeg brænder inde med

men vinden
er svag i dag
og man kunne
blive bange for
at røgen
vil slå ned
og genere
omkringboende

må hellere
hælde vand
på ilden

slå koldt vand
i blodet